Електрически табла

Фирма БГ-Билд извършва:

  • изработка на ел табла
  • подвързване на ел табла
  • монтаж на ел табла

Главно разпределително табло или за по-кратко ГРТ

Най-напред трябва да се изтегли захранващ проводник от ГРТ до разпределителното табло или до апартаментното табло, ако става въпрос за апартамент. Това се прави обикновено в положени предварително по време на грубия строеж ПВЦ или метални тръби.

 

 

Разпределително или апартаментно табло

В разпределителното или апартаментното табло се монтира електроапаратурата. Това включва шалтерите, автоматичните предпазители, дефектнотокови защити ( ДТЗ), контактори, бобини и всякакъв вид управление или апаратура. Тук става и разпределението на отделните токови кръгове.