История

EТ „Тодорка Шуманова” е създадено през 1999 г. от инж. Петъо Шуманов, като дейността на фирмата е свързана поддръжка на слаботокови мрежи и централи.

Малко по-късно започваме с цялостно структурно окабеляване на жилищни и административни сгради. Тогава идва идеята фирмата да упражнява цялостна строително-инвестиционна дейност, за да сме в пълна ползва на нашите клиенти.

От 2004 г. до сега, фирмата работи и в сферата ремонтни и електро-монтжните дейности .

От 2010 година фирмата се ръководи от инж. Петъо Шуманов и строителен инж. Тодор Шуманов.

За годините на своята работа сме успяли да си създадем име на коректен партньор и гарант за качествено и луксозно изпълнение на своите проекти. Резултат от добрата работа във фирмата са изпълнени множество обекти.Ресурсната осигуреност на фирмата с оглед на служители, собствени мощности и широката мрежа от коректни партньори, позволява организацията и изпълнението на възложените ни проекти.

Построяването на своя дом е едно от най-отговорните решения за всеки човек, за това не рискувайте на случайността!