Мълниезащитна и заземителна инсталация

Направа на мълниезащитна инсталация

Всяка сграда , без значение дали е с обществено или жилищно ползване, трябва да бъде с външна мълниезащита, съгласно закон от 18 април 2005г, наред номер 8. Мълниезащитата служи като предпазно средство за хора , домашни любимци и материални вещи. Тя предпазва от поражения и щети, причинени от пряко или вторично действие на мълния върху сграда. Едно пряко нейно попадение е възможно да доведе до пожар, повреди по ел. уреди , в някои случаи дори до травми при хора и животни, както и смърт.

Извършваме монтаж на :

  • мълниеприемници с изпреварващо действие – за защита на широкоплощни обекти с общо и специално предназначение: хипермаркети, палати, зали, халета, гари /авто-, аеро-, морски  и ж. п./, атракционни съоръжения с прилежащите към тях паркинги, писти, плажове, игрища /за голф и други видове спорт/, и т. н.

– активини мълниеприменици – 15 μs, 30 μs, 45 μs, 60 μs

– конвенционални /тип “Фарадеев кафез” и с “Франклинов прът”/ – за защита на всякакви по вид, размери и предназначение сгради, външни съоръжeния, открито разположени обекти и елементи от електропреносни и съобщителни линии

 

Направа на заземителна инсталация

Заземителната система е основен елемент във всяка електрическа инсталация. Инсталира се с цел ограничаване на високото напрежение и отвеждане в земята на големия електрически заряд, който може да възникне при попадение на мълния или комутационни процеси в енергийната система. Заземителната система премахва или ограничава риска от повреди в електрическата инсталация и по този начин защитава хората и оборудването от опасните напрежения.

За построяването и са нужни следните елементи:

  • заземителни електроди
  • заземителен проводник
  • заземителен проводник (PE) и шина за изравняване на потенциалите