Поддръжка на сгради

Извършаме техническа поддръжка на жилищни и административни сгради , хотели.

Възможност за сключване на договор с фирми с дейност – „Професионален домоуправител“ , „Фасилити мениджър“.

Техническата поддръжка включва:

  • Техническото поддържане на вътрешните електрически инсталации включва:
   – редовни профилактични прегледи на етажните ел. табла;
   – подмяна на изгорели ел. крушки, луминисцентни осветителни тела (пури), контакти,
   ключове, автоматични прекъсвачи и др.;
   – отстраняване на възникнали аварии след централните електромери в
   горепосочените сгради на КРС.
 • „В и К инсталации и поддръжка на отоплителни инсталации”.
  1. Техническото поддържане на В и К инсталациите включва:
  – подмяна на дефектирали части на смесителни батерии, тоалетни казанчета,
  тоалетни чинии, водопроводни инсталации, както и монтаж на нови;
  – отстраняване на възникнали аварии – спешни до 4 часа
  2. Поддръжка на отоплителните инсталации включва:
  – задължителни профилактични прегледи преди и след началото на отоплителния
  сезон;
  – профилактични прегледи ( 2 пъти месечно);
  – периодични обезвъздушавания и допълване на инсталациите;
  – отстраняване на възникнали аварии, свързани с течове при пробив в тръбната
  мрежа и отоплителните тела до 4 часа;
  – подмяна на спирателни вентили и отоплителни тела до 6 часа.
 • Поддържане на дограма, покривни пространства и бояджийски
  услуги.
  1. Поддържане на дограма включва:
  – ежемесечен профилактичен преглед на дограмата на врати и прозорци;
  – отстраняване на възникнали повреди по нея, констатирани по време на огледа или
  след сигнал от Възложителя;
  – ремонт и подмяна брави, изработка на ключове, подмяна на секретни патрони.
  2. Поддържане на покривни пространства включва:
  – ежемесечен профилактичен преглед на покривните пространства;
  – отстраняване на възникнали повреди, течове, констатирани по време на огледа или
  след сигнал от Възложителя.
  3. Бояджийските услуги включват:
  – ремонти в помещенията, като подмазване, изкърпване, шпакловане, боядисване с
  латекс и блажна боя.

Забележки:

 • При констатиране на неизправности Изпълнителят се задължава да документира
  необходимостта от отстраняването им с двустранно подписан констативен протокол.
 •  Когато се налага закупуване на резервни части и материали Изпълнителят
  предоставя задължително ценова оферта на Възложителя за закупуването им.
 • Закупуването на резервни части и материали става след утвърждаването на
  офертата от страна на Възложителя.
 • Заплащането на вложените материали става след издаване на фактура от
  Изпълнителя на базата на копия от платежни документи за покупка и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им.

Предлагаме безплатен за посочените услуги!