Слаботокова инсталация

Монтаж и поддръжка на телефонни централи

Оптимални телекомуникационни решения за вашия бизнес: традиционни, хибридни и/или IP – базирани

телефонни централи.

 • Телефонно окабеляване
 • Изграждане на телефонни постове и инсталации.
 • Разширение на капацитет на телефонни централи.
 • Преместване на телефонни постове.
 • Изграждане и обслужване на репартитори.

Монтаж и поддръжка на техника за видеонаблюдение

Системите за видеонаблюдение отдавна са задължителна част от всеки офис, търговски или производствен обект. Ако се разширявате, премесвате или имате нужда от поддръжка и профилактика, можете да разчитате на нас.

 • Изграждане на системи за видеоконтрол.
 • Разширение на капацитет на системи за видеоконтрол.
 • Преместване на видеокамери
 • Профилактика на видеокамери.

Хардуерна и софтуерна поддръжка на компютри и сървъри , Wi-Fi мрежи

Индивидуални решения, съобразени с вашите специфични нужди и надежна техническа поддръжка.

 • Изграждане на нови компютърни точки.
 • Преместване на компютърни точки.
 • Безжична Wi-Fi мрежа
 • Изграждане и обслужване на сървърни помещения.

Монтаж и поддръжка на техника за пожароизвестяване

 • Монтаж и програмиране на централа
 • Цялостно окабеляване
 • Монтаж на сензори
 • Поддръжка

 

 

Монтаж и поддръжка на техника за контрол на достъп  и домофонни системи

 • Монтаж и настройка на домофонни уредби
 • Звънчева инсталация
 • Система за контрол на достъп за жилищни и административни сгради
 • Достъп с безконтактни магнитни карти
 • Контрол на достъп чрез бариери
 • Системи за контрол на работно време